Heeft u belangstelling voor een schilderij? U kunt het kopen, maar de oudere werken zijn ook te huur. Bij elk schilderij dat nog beschikbaar is staan de koop- en huurbedragen vermeld.

Koop:

De vermelde verkoopprijs is inclusief BTW. Twijfelt u over een aankoop, dan kunt u een kunstwerk een week op proef nemen (alleen werken boven 500 euro).

Huur:

De vermelde huurprijs is inclusief BTW. De huurperiode is een jaar. Het netto bedrag dat u aan huur heeft betaald wordt korting op de verkoopprijs als u het gehuurde schilderij na afloop van de huurperiode aanschaft. U mag hetzelfde schilderij maximaal drie jaar huren. Deze regeling is alleen van toepassing op werken boven de 500 euro.